שיר להורדה – אל תירא מפחד – רוני פיזנטי

בסיעתא דשמייא זכינו להקליט שיר שהוא גם סגולה נפלאה. אלו שלשה פסוקים שמסוגלים להצלחה, לביטול גזירות, לשמירה ולסיוע גדול מהשמיים. הפסוקים הם: ״אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא״, ״עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אלו״, … להמשיך לקרוא